ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑΗ Πρότυπη Μονάδα στη Θήβα

Μια ολοκληρωμένη πρότυπη μονάδα πλήρους κλίμακας αποτελεί το πρώτο πεδίο εφαρμογής των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας που διεξάγεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Στη μονάδα αυτή, που βρίσκεται σε ένα τυροκομείο στην περιοχή της Θήβας, αντιμετωπίζονται και λύνονται τα τεχνολογικά προβλήματα και παράλληλα δοκιμάζονται μέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής βελτιστοποίησης της απόδοσης.

Το έργο της μελέτης, κατασκευής και εν λειτουργία εξέλιξης της μονάδας επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης συγχρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Αειφόρο Τεχνική.

Ήδη η μονάδα συμπλήρωσε 7 μήνες συνεχούς λειτουργίας και έχουν επιτευχθεί οι περισσότεροι αντικειμενικοί στόχοι:

  • Η βελτίωση της ποιότητας των εκροών.
  • Η επίτευξη συνεχούς λειτουργίας του βιοαντιδραστήρα στη μεσόφιλη περιοχή με κατά το δυνατόν μικρότερη δαπάνη θερμικής ενέργειας.
  • Η αξιοποίηση της πλεονάζουσας θερμικής ενέργειας για κύριες λειτουργίες του τυροκομείου (καθαρισμός και παραγωγή ατμού). Ήδη το τυροκομείο διαπίστωσε σημαντική μείωση στην κατανάλωση καυσίμου.

Για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος απομένει η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος και η μετεπεξεργασία του αποβλήτου.

Οι παραπάνω στόχοι είναι δυνατόν να επεκταθούν ή να τροποποιηθούν, ανάλογα με τα επιμέρους αποτελέσματα, πάντα με απώτερη επιδίωξη την συμβολή στην περιβαλλοντική και οικονομική αειφορία.

Διαδικασία κατασκευής νέου Βιοαντιδραστήρα

Φωτογραφικό υλικό από την κατασκευή και εγκατάσταση ενός νέου Βιοαντιδραστήρα

Προκατασκευή βιοαντιδραστήρα UASB Μεταφορά βιοαντιδραστήρα UASB Κατασκευές υποδομών στο έργο Προκατασκευή βιοαντιδραστήρα CSTR Καύση βιοαερίου - τροφοδοσία εναλλάκτη Εξωτερικά δίκτυα σωληνώσεων μονάδας
Κεφαλή αντιδραστήρα UASB και δεξαμενή πάχυνσης Γενική άποψη της εγκατάστασης Τηλεχειρισμός μονάδας - γενική λειτουργία Τηλεχειρισμός μονάδας - μεθανοποίηση Τηλεχειρισμός μονάδας - καύση βιοαερίου Τηλεχειρισμός μονάδας - παραγωγή βιοαερίου