ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ


με όραμα την ανάπτυξη και
εφαρμογή τεχνολογιών αξιοποίησης της
βιομάζας που περιέχεται σε οργανικά απόβλητα.

Η σελίδα μας είναι υπό κατασκευή. Θα βρίσκεται όμως σύντομα σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2021.

  • Αξιοποιήστε τα απόβλητά σας
  • Δώστε ζωή στην μονάδα σας
  • Εξοικονομήστε ενέργεια
  • Με σεβασμό στο περιβάλλον